Rejsebetingelser

Generelle rejsebetingelser for grupper v/Jelling Rejser ApS

I det nedenstående link finder du Jelling Rejsers rejsebestemmelser.

For printvenlig version – KLIK HER

1. DEFINITION

En “grupperejse” er en pakkerejse. Ved en grupperejse forstås en skræddersyet rejse, som hovedsagelig er tilrettelagt efter gruppens ønsker eller et programmeret rejsearrangement, hvortil flere mindre grupper kan melde sig.

En grupperejses pris betinges af samlet ud- og hjemrejse.

Gruppen vil typisk bestå af rejsende med sammenfaldende interesser, f.eks. en skole, en forening, en virksomhed eller en klub som er repræsenteret ved en gruppeleder. Gruppelederen er altid over 18 år.

Alle aftaler, betaling og informationer formidles via gruppelederen til JELLING REJSER. Gruppelederen er forpligtet til at videreformidle alle relevante informationer vedr. rejsen til gruppens deltagere.

2. REJSEBESTILLING

Bestilling kan ske telefonisk, skriftligt eller ved personlig henvendelse.
Ved bestilling accepterer gruppelederen på egne og øvrige deltageres vegne JELLING REJSERs tilbud og rejsebetingelser.

En afgivet bestilling er bindende og betyder samtidig, at gruppen accepterer disse rejsebestemmelser uanset om bestillingen er afgivet skriftligt eller mundtligt. Er der deltagere på rejsen, som er under 18 år, forudsætter JELLING REJSER, at gruppelederen har sikret sig forældres/værges tilsagn om de enkeltes deltagelse i arrangementet.

JELLING REJSER fremsender umiddelbart efter bestillingen af grupperejsen et rejsebevis, et eksemplar af de generelle rejsebetingelser samt et. evt. programudkast/-forslag. Det påhviler vores kunder at kontrollere om alt er i overensstemmelse med det aftalte.

Grupperejsebestillingen er gældende for JELLING REJSER jvfr. Disse rejsebetingelser, når bekræftelse og/eller og rejsebevis er udstedt til kunden.

3. BESTILLING AF PROGRAM OG EVT. TILLÆGSYDELSER

Det endelige program for turen – indeholdende samtlige tillægsydelser – skal være JELLING REJSER i hænde senest 14 dage efter bestillingen af rejsen eller på den i rejsebeviset opgivne dato.

Bestilling af tillægsydelser bedes afgivet sammen med bestillingen af rejsen, senest 14 dage efter rejsebestillingen – eller senest på den i rejsebeviset evt. opgivne dato.

Ved tillægsydelser forstås f.eks. liftkort, faglige studiebesøg, teater-, museum – eller koncertbilletter, aktivitetspakker, andre former for sportsarrangementer og træningskampe.

Vi fraråder at disse programpunkter fastlægges på ankomst- eller afrejsedagen af hensyn til bl.a. gældende køre/hviletidsbestemmelser, forsinkelser som vi ikke har indflydelse på eller andre uforudsete hændelser i forbindelse med ud- og hjemrejsen.

4. BETALING

Depositum skal være JELLING REJSER i hænde senest 8 dage efter bestillingen er afgivet.
Husk ved betaling at oplyse såvel sags- som fakturanummer
Depositum udgør min. kr. 750- pr. person. Ved flyrejser min. kr. 1.500,- pr. person.
Er deltagerprisen over kr. 4.000,- udgør depositum min. kr. 2.000,-. Ved større specialarrangementer, hvor der betales depositum til 3. part, kan yderligere depositum opkræves. Herom oplyses i hvert enkelt tilfælde.

Der kan i særlige tilfælde træffes aftale om en forlængelse af depositumsfristen.

Ønskes sygdomsafbestillingsforsikring skal præmien betales samtidig med depositum for at træde i kraft.

Præmien udgør 6 % af rejsens pris inkl. tillægsydelser.

Restbetalingen (grundprogram og bestilte tillægsydelser, samt evt. forsikring) skal være JELLING REJSER i hænde senest 45 dage inden afrejsen – normalt vil restbetalingsfakturaen fratrukket depositum tilgå gruppen min. 50 – 60 dage inden afrejsen eller sammen med depositumsfakturaen.

Ligge- og sovevognspladser, teater-, opera-, koncert- og sportsbilletter betaler JELLING REJSER ved bestillingen. Hjemtagne billetter kan derfor ikke påregnes refunderet ved senere afbestilling. Det samme gør sig gældende ved bestillingen af studie- og fagbesøg eller tilsvarende tillægsydelser.

Såfremt der efter indbetalingen af restbeløbet sker ændringer i det økonomiske mellemværende, fremgår dette af en evt. slutfaktura. Beløb i JELLING REJSER favør skal altid indbetales inden afrejsen. Er der indbetalt for meget, vil det overskydende beløb ligeledes blive refunderet inden afrejsen.

5. PRISBASIS OG INKLUDEREDE YDELSER

I JELLING REJSERs tilbud – som har været grundlag for deltagernes bestilling af et givent rejsearrangement – er alle inkluderede ydelser og antal betalende deltagere samt evt. fripladser nøje anført. Ændringer i disse forhold vil medføre prisændringer, uanset hvor tæt på afrejsen disse ændringer måtte forekomme.

Vi anbefaler sygdomsafbestillingssikring.

Ved bestillinger, hvor det forudsættes at JELLING REJSER finder en samrejsepartner og en sådan ikke findes på bestillingstidspunktet, kan rejsen blive annulleret eller prisen vil blive justeret i forhold til deltagerantal.

JELLING REJSER kan ikke holdes ansvarlig, når der ikke findes en samrejsepartner.

Alle de på tilbudsdatoen kendte skatter og afgifter er inkluderet i rejsens pris. Evt. afgifter til naturfonde forlanges muligvis betalt på stedet og er ikke inkl. i arrangementets pris. I så fald vil dette fremgå af jeres rejsebevis.

6. TRANSPORTEN

Foregår hvor intet andet er nævnt i en moderne 4**** stjernet luksus- og langtursbus med opsamling og hjemkomst på den i rejsebeviset oplyste opsamlingsadresse.

Gruppen har bussen til disposition på rejsedestinationen i henhold til et af JELLLING REJSER i forvejen godkendt program og iht. kørehviletidsbestemmelserne. Gruppen råder over det antal sæder i bussen, som gruppen har betalt for. Den plads en rejsedeltager har i bussen ved rejsens begyndelse er rejsedeltagerens plads under hele rejsen. Kan der opnås enighed om at bytte plads med en anden rejsedeltager er dette tilladt.

Chaufføren afstikker de ordensregler, som gruppen skal efterleve under transporten.
Tilsidesættelse af chaufførens retningslinjer kan medføre bortvisning.
Chaufføren kan skride ind overfor umådeholdent drikkeri og grænsehandel.
Chaufføren forestår salg af drikkevarer i bussen såfremt dette ønskes. Egne drikkevarer må efter aftale eller i begrænset omfang medbringes i bussen. Børn og unge under 18 år må ikke drikke alkohol i bussen.

Ødelæggelser eller tilsidesættelse af almindelige fornuftige regler i bussen kan medføre et erstatningskrav fra vores vognmænd overfor JELLING REJSERs kunder.

Tobaksrygning er ikke tilladt i bussen på JELLING REJSERs busture.

Der kan normalt medbringes en rejsekuffert + et stk. håndbagage pr. person. Vægten af den samlede bagage må ikke overskride 20 kg pr. person med mindre andet er aftalt.

Ved en evt. vejning af bussen i forbindelse med en kontrol, er det deltagernes eget ansvar, hvis evt. bagage skal læsses af. Vær specielt opmærksom ved vinterkørsel i Norge og Sverige.

Evt. overvægtsbøde betales af de gæster, der forårsager overvægten.

FLIGHT ONLY Når du køber en flybillet alene, er du ikke dækket af lov om pakkerejser, hvorfor det er vigtigt at du nærlæser de vedlagte papirer og betingelser der vedrører din/Jeres rejse.

Flybilletter til individuelle rejsende prissættes efter en dato-pris, som i de fleste tilfælde kun kan garanteres i 24 timer. For at fastholde prisen, må reservation og betaling foretages samme dag.

I forbindelse med reservation af gruppe-flybilletter kan betingelserne iht. betaling og afbestilling variere afhængigt af hvilket flyselskab der afvikler arrangementet.

JELLING REJSER optræder alene som agent for de flyselskaber, der er anført på tilbuddet. Det er derfor det enkelte flyselskab der er ansvarlig for gennemførslen af transportdelen. Dette er også gældende i forbindelse eventuelle erstatningsspørgsmål i forbindelse med forsinkelse, aflysning, nægtet bording eller bortkommen bagage. Her kan JELLING REJSER ikke drages til ansvar.

Vi henviser til Warszawa- og Montrealkonventionerne, EU-forordning 889/2002 samt luftfartsloven.

I tilfælde af et flyselskabs konkurs, kan du rette dit krav mod Rejsegarantifonden, som skal sørge for, at du kommer hjem fra en allerede påbegyndt rejse.

Måtte der opstå en situation på en given destination (klima, krig, terror, politisk eller anden force majeure), hvor det på
Udenrigsministeriets foranledning tilrådes eller forbydes vores gæster at rejse til destinationen, kan Jelling Rejser ikke gøres ansvarlig i forhold til allerede forudbetalte ydelser på destinationen samt for evt. flybilletter.

7. INDKVARTERING

I såvel JELLING REJSERs tilbud som i rejsebeviset findes en beskrivelse og kategorisering af aktuel indkvarteringsform: hotel, appartement, studio, vandrerhjem eller hytte.

JELLING REJSER forbeholder sig ret til at flytte kunder til anden indkvartering end den i rejsebeviset lovede indkvartering under forudsætning af, at der indkvarteres i tilsvarende eller bedre standard. Vore gæster må ikke lide økonomisk tab ved en evt. flytning til anden indkvartering.
JELLING REJSER anerkender ikke klager over uensartede værelser med mindre disse ikke opfylder det lovede.

Selv på de fineste og bedste hoteller i udlandet kan man støde på diverse “kryb”, som vi ikke er vant til på vore breddegrader, dette “kryb” er ganske ufarligt – tag det med godt humør, men husk at fortælle os det.
Uanset indkvarteringsform er det den enkeltes eget ansvar at tjekke for evt. fejl eller mangler ved indflytning.
Konstateres fejl eller mangler ved afrejsen kan erstatningspligt blive gjort gældende.

Skole- og ungdomsgrupper kan komme ud for, at skulle betale et depositum til indkvarteringsstedet. Depositumsbeløbet betales tilbage når der checkes ud, såfremt værelserne er i ordentlig stand og der ikke er noget der er ødelagt eller på anden vis gået i stykker.

HOTELLER

Når ikke andet er nævnt er værelserne til disposition på ankomstdagen fra kl. 14.00. Værelserne afleveres på
afrejsedagen kl. 10.00.
Der er både sengetøj og håndklæder på værelset, hvis ikke andet er nævnt.
På hoteller i det tidligere Østeuropa, kan det være en god idé at medbringe et ekstra håndklæde.

VANDRERHJEM eller UNGDOMSCENTRE

Ofte sovesale fra 4 til 12 personer, sjældent enkelt- eller dobbeltværelse til ledere. Fast husorden, hvilket f.eks. kan betyde, at man hjælper til ved køkken og værelsesrengøring, at vandrerhjemmet eller centret er lukket i dagtimerne fra kl. 10.00 til kl. 16.00.
Værelserne er til disposition fra kl. 16.00 på ankomstdagen og skal afleveres kl. 10.00 på afrejsedagen.¨

Der skal være ro kl. 22.30 eller iht. gældende husorden.
Sengelinned og håndklæder medbringes eller kan mod betaling lejes på stedet – spørg JELLING REJSER.
De gældende ordensregler skal nøje følges – tilsidesættelse kan betyde bortvisning. JELLING REJSER kan ikke gøres ansvarlig for disse forhold.

Evt. reklamationer rettes direkte til logiet – JELLING REJSER modtager ikke reklamationer over forhold på disse indkvarteringer.

HYTTER, STUDIO OG APPARTEMENTER UDEN FORPLEJNING

Vores gæster har, hvor intet andet er nævnt rådighed over det lejede fra kl. 17.00 på ankomstdagen til kl. 09.30 på afrejsedagen. Sovepladser, toilet og badeforhold i.h.t. beskrivelse i tilbud eller rejsebevis.
Almindeligt kogegrej, køleskab og service forefindes. Fryser, ovn og kaffemaskine findes ikke medmindre det er nævnt i den enkelte beskrivelse. Dyner og hovedpuder forefindes. Sengelinned, håndklæder, viskestykker og diverse rengøringsartikler, køkkenrulle og toiletpapir medbringes.

8. PRISÆNDRINGER

Prisændringer der indtræffer 14 dage eller mindre inden afrejsen faktureres ikke medmindre gruppen selv er årsagen til denne prisændring. Er gruppelederen informeret mere end 14 dage før afrejsen faktureres ændringerne.
Prisstigninger ud over 10% af den aftalte pris fritstiller gruppen med ret til afbestilling. Er gruppen selv årsag f.eks. ved frafald i deltagerantal, ønske om flere fripladser eller lign. fritstilles gruppen ikke.

Evt. afbestilling skal foretages skriftligt senest 3 hverdage efter JELLING REJSER har underrettet gruppelederen.

En pris vil altid være afgivet i tilbud ud fra den pågældende dags valuta- og afgiftsforhold. Evt. valutajusteringer som følge af en devaluering af den danske krone eller en revaluering af udenlandsk valuta, vil medføre prisjustering.

Pludselige ændringer i moms, vejskats- eller turistskats forhold i Danmark eller udlandet vil ligeledes medføre prisjusteringer.

På grund af en udefrakommende pludselig opstået årsag kan det ske, at bekræftet logi annulleres. Sker det finder JELLING REJSER tilsvarende indkvartering og om muligt i samme område.

Gruppelederen vil blive informeret om ændringen. Indkvarteres på lavere standard, vil det blive med reduktion i prisen til følge – er standarden væsentlig højere vil det medføre prisstigning. Sådanne ændringer vil altid blive forelagt gruppelederen til godkendelse.

9. ÆNDRINGER OG AFLYSNINGER PÅ FORANLEDNING AF JELLING REJSER SAMT FORCE MAJEURE

Når en rejse er bestilt, kan der en sjælden gang opstå uforudsete hændelser. JELLING REJSER forbeholder sig ret til at arrangere alternativ indkvartering og/eller transport uden at yde særlig godtgørelse herfor, så længe kvaliteten ikke forringes.

Aflysning af tillægsydelser – se bestilling af tillægsydelser.

For grupper med individuel tilmelding (samrejsegrupper) forbeholder JELLING REJSER sig ret til at aflyse en rejse, hvis der ikke opnås tilstrækkeligt antal tilmeldinger.

JELLING REJSER kan altid annullere en grupperejse. Meddelelser om annullering af et grupperejsearrangement vil tilgå senest 14 dage inden afrejsen. Det fuldt indbetalte beløb tilbagebetales kunden. Yderligere krav kan ikke stilles.

FORCE MAJEURE

Forhold bekræftet af behørige internationale myndigheder: Indtræffer der efter bestilling, men mindre end 14 dage før afrejse, force majeure forhold, der ikke har kunnet forudses ved bestilling, på eller i umiddelbar nærhed af destinationen, har såvel JELLING REJSER som gruppen ret til at ophæve aftalen med fuld tilbagebetaling til følge. Dette gælder dog ikke allerede udstedte flybilletter.

Enkelte tilfælde af epidemiske sygdomme – eller sporadiske uroligheder beretter ikke til annullering. Er rejsen påbegyndt kan evt. refundering ikke påregnes.

COVID19

Såfremt JELLING REJSER aflyser din/jeres rejse pga. af COVID19, vil der finde en fuld og hel refundering sted iht. til Pakkerejseloven.

Er det JELLING REJSER`S kunde der aflyser pga. sygdom, er JELLING REJSERS alm. annullerings- og rejsebestemmelser gældende. Vi anbefaler sygeafbestillingsforsikring.

JELLING REJSER påtager sig intet ansvar for forsinkelser, der skyldes uforudsigelige hændelser, trafik, vejrforhold eller anden force majeure.

Udefra kommende ændringer kan medføre modsigende oplysninger i annoncer/programmer i forhold til tilbud. Er dette tilfældet er det altid tilbuddet der er gældende.
JELLING REJSER tager forbehold overfor trykfejl, skrivefejl samt evt. ændringer i et program, eller et tilbud efter produktionsdato.

10. ÆNDRINGER OG AFBESTILLINGER PÅ GRUPPENS ELLER DEN REJSENDES FORANLEDNING

Ændringsønsker vi meddeles mere end 60 dage inden afrejsen søger vi at imødekomme.
Gebyr kr. 750,-. Ændring af rejsetermin eller destination betragtes som afbestilling og genbestilling.

KOMPLET GRUPPEAFBESTILLING

Ved mere end 90 dage inden afrejsen tilbagebetales 50% af depositum.
Ved 89 til 60 dage før afrejse er depositum tabt.
Ved 59 til 45 dage før afrejse er 50% af rejsens pris tabt.
Ved 44 dage før afrejse er rejsens fulde pris tabt.

AFBESTILLING – ENKELTPERSONER i en gruppe (ikke sygdomsbegrundet)

Ved mere end 60 dage før afrejsen tilbagebetales 50% af depositum.
Ved 59 – 45 dage før afrejse er depositum tabt.
Ved 44 – 0 dage før afrejse er det fulde beløb for rejsen tabt.

BEMÆRK VENLIGST

Kommer gruppen ved afbud iht. tilbud under det deltagerantal, som har betinget prisen, må et tillæg påregnes. Ligeledes
må ændringer i evt. frilederordning påregnes.
Navngivne flybilletter, bestilte og betalte tillægsydelser refunderes ikke.

INDIVIDUELLE REJSER: (ikke sygdomsbegrundet).
Depositum tilbagebetales ikke.
Ved 90 – 60 søger vi at imødekomme tilbagebetaling i det omfang det er muligt ihht. vores leverandører.
59 – 0 før afrejse er det fulde beløb for rejsen tabt.

11. JELLING REJSERs ANSVAR OG ANSVARSBEGRÆNSNING PÅ SELVE REJSEN

I det omfang JELLING REJSER bliver bekendt med uheld eller større forsinkelser, vil JELLING REJSER og transportselskab gøre sit bedste for at afhjælpe problemer. Force majeure forhold hjemler ikke erstatningsret eller pligt, men JELLING REJSER iværksætter forholdsregler, der om muligt begrænser de rejsendes tab.

Ved personskade er den aktive skadeshjælper: Vi anbefaler at der tegnes en rejseforsikring.

Det er den rejsendes eget ansvar at sikre at evt. bagage under transport med bus, trailer, tog, færge eller fly er forsikret ved bortkomst eller beskadigelse – dette gælder alt fra alm. kuffert- og håndbagage til evt. ski, cykler, surf- og golfudstyr etc. JELLING REJSER kan ikke gøres ansvarlig for evt. bortkomst eller ødelæggelse af medbragt bagage, da dette er
ude af vores hænder.

Evt. erstatning for ødelagt eller beskadiget bagage, vil normalt være dækket af en evt. rejseforsikring eller i den private familie- og indboforsikring.

TRANSPORTSELSKABERNES ANSVAR

For så vidt angår personskade, beskadigelse eller bortkomst af bagage og forsinkelser, er disse afdækket i internationale konventioner eller dansk lovgivning.
For luftfartens vedkommende i “Warszawa Konventionen”, for søtransporten i “Søloven”, som ligger på linje med den endnu ikke ratificerede “Athenkonvention”, for togtransport i “Konventionen for international jernbanebefordring” samt “Jernbaneloven”. For bustransport med dansk indregistrerede busser i “Færdselsloven” § 101 og flere. Udenlandske
busselskaber arbejder efter sammenlignelige regler.

INDKVARTERING

JELLING REJSER kan ikke drages til ansvar for gruppelederens mangelfulde orientering af gruppedeltagerne om valgt logi og faciliteter.

Er der mangler ved indkvarteringen i forhold til det lovede, kontaktes evt. reception – fører dette ikke til ændring eller udbedring kontaktes JELLING REJSER, som vil gøre sit yderste for at afhjælpe problemerne.

Reklamationer der ikke er anmeldt over for indkvarteringsstedet/receptionen, agenten, rejselederen, chaufføren eller JELLING REJSER under opholdet har ingen virkning.

TILLÆGSYDELSER – PROGRAMMET

I forbindelse med faglige besøg og/eller studiebesøg gør vi opmærksom på, at sikkerhedsreglerne ofte ligger væsentligt under danske normer. Sikkerhedsskilte er nødvendigvis ikke hængt op. JELLING REJSER kan ikke påtage sig ansvaret for skader – ej heller i forbindelse med ski- og sportsskader under ferie eller træningslejrophold.

JELLING REJSER kan ikke påtage sig ansvar for, om disse besøg lever op til de forventninger, rejsens deltagere har.

Ved træningslejrophold er JELLING REJSER ansvarlig for, at lovede træningsfaciliteter er til stede. JELLING REJSER forsøger at tilpasse evt. træningsmodstanders dygtighed til vores kunders sportslige evner og formåen, så udbyttet bliver størst muligt – men vi kan intet garantere.

Evt. reservationer af teater-, koncert-, opera- eller sportsbilletter bliver foretaget gennem autoriserede billetbureauer, som beregner sig en fortjeneste, så prisen ofte overstiger den pris, der står anført på billetterne. Ud over dette har JELLING REJSER beregnet sig et gebyr til dækning af kommunikation og medgået tid. Finder aflysning af bekræftet forestilling sted, vil det fulde beløb blive refunderet. En ændring i rolleliste i teateret eller holdopstillingen i en sportskamp vil ikke berettige til refundering.

Specielt i forbindelse med skirejser

Snestorme, snemangel eller omslag til tø og andre tilsvarende forhold, hjemler ikke ret til flytning eller refundering.

Kontrol af hjemkomsttidspunkt kan foretages ved henvendelse til JELLING REJSER telf. 75 87 23 44 – træffes ingen her, vil der være en henvisning til vagttelefon eller til mobiltelefon +45 31 14 29 39 (+45 22 10 80 60) – henvendelse kan ske hertil uanset hvilken transportform rejsen afvikles med.

Der ydes ikke erstatning i forbindelse med for sen hjemkomst herunder tabt arbejdsfortjeneste med mindre specialforsikring er tegnet.

Specielt i forbindelse med dykkerejser

Rekreativ SCUBA dykning er en sikker og sjov måde at udforske livet i havet på.

Dykning og andre aktiviteter nær vandet kan påvirkes af vind og vejr. Ændringer i programmet kan derfor forekomme med kort varsel. Er guiderne nødsaget til at aflyse dyk på rejsen, som ikke kan udføres senere, aftales og arrangeres mulige alternative aktiviteter i nærområdet.

Det er til enhver tid dykkerinstruktøren/divemasteren, der vurderer vejrforholdene og deltagerens parathed til at gennemføre planlagte dyk.

Der refunderes ikke i tilfælde af aflyste dyk og JELLING REJSER kan ikke holdes ansvarlig for skiftende vejrforhold, alternative aktiviteter eller instruktørens/divemasterens vurdering heraf.

12. DEN REJSENDES ANSVAR

Gruppelederen og de rejsende har selv ansvaret for at kontrollere, at tilsendte rejsedokumenter er i overensstemmelse med det bestilte.

Det påhviler de rejsende at møde frem til aftalt tid og sted, samt at være i besiddelse af de fornødne rejsedokumenter – alle rejsedokumenter skal medbringes på rejsen.

For sent fremmøde eller manglende billetter, pas, visum/transitvisum ved afrejsen eller under rejsen giver ikke ret til refundering.

Det påhviler de rejsende selv at holde øje med bagagen. Glemt bagage erstattes ikke.
Findes evt. efterlyste/glemte sager og bagage hos transportselskab eller JELLING REJSER, sendes tingene til kunden pr. efterkrav og evt. mod ekspeditionsgebyr.

Enhver rejsende har pligt til at rette sig efter anvisninger fra JELLING REJSER, evt. rejseledere, transportfirmaets personale samt efter regler og anvisninger som er gældende på indkvarterings- og/eller besøgsstederne.

ENHVER REJSEDELTAGER ER FORPLIGTET TIL

– at afholde alle omkostninger forvoldt på hoteller, transportmidler mm. i forhold til genanskaffelsesprisen.
– at optræde således at medrejsende ikke føler sig generet.
– at overholde de på stedet gældende hus- og ordensregler.

Tilsidesættes disse ansvarsforpligtelser, forbeholder JELLING REJSER sig ret til at udelukke den eller de pågældende fra fortsat deltagelse i rejsen.
JELLING REJSER er i så fald ikke forpligtet til at refundere den eller de rejsende hele eller dele af rejsens pris. Må rejsedeltageren/-ne foretage hjemrejse for egen bekostning medfører dette ikke erstatningspligt for JELLING REJSER.

Særligt i forbindelse med dykkerejser

Det er den rejsendes eget ansvar at være forberedt og klar til dykning på det aftalte tid og sted.

Den rejsende kan til enhver tid frasige sig planlagte dyk eller andre aktiviteter, men der ydes ikke kompensation herfor.

Så længe ethvert dyk udføres i overensstemmelse med deltagerens træning er uheld højst usandsynligt.
Enhver certificeret dykker er selv ansvarlig for at holde sig indenfor sin træning og grænseværdier, og er desuden ansvarlig for at påpege uhensigtsmæssig adfærd til guiden.

Det er den rejsendes eget ansvar at tegne en rejseforsikring, som dækker i forbindelse med dykning. Denne skal inkludere ubegrænset redning og dekompressionskammer, som er påkrævet og dokumentation herfor skal sendes til JELLING REJSER før afrejse.

Det er desuden påkrævet, at man udfylder blanket vedrørende dykkeransvar før afrejse.

13. REJSESYGESIKRING, FORSIKRING OG SYGDOMSAFBESTILLINGSFORSIKRING
Det påhviler den rejsende at medbringe det blå sygesikringskort. Vi gør opmærksom på at det gule sygesikringskort IKKE længere dækker sygdomsbehandling i udlandet. Fremover skal det blå kort medbringes. Det blå kort vil sikre dig behandling på offentlige behandlingssteder og hospitaler, på lige fod med det pågældende EU/EØS lands lokale befolkning. I enkelte tilfælde kan der stilles krav om en egenbetaling på alt fra 10 € til 30 % af behandlingsprisen, alt efter hvilke regler der er gældende i det respektive EU-land.

JELLING REJSER er gerne behjælpelig med at tegne rejseforsikring eller vejlede i forbindelse med ovenstående. Det påhviler gruppelederen at forholde sig til og drage omsorg for den forsikringsmæssige beskyttelse af den enkelte grupperejsedeltager – spørg derfor altid JELLING REJSER til råds omkring disse forhold.
Finder gruppen, at der er behov for yderligere forsikringsdækning, kan der tegnes tillægsforsikringer gennem JELLING REJSER og vores forsikringssamarbejdspartnere.

14. PAS OG VISUM

Det er den rejsendes eget ansvar at sikre, at den rejsende overholder og opfylder et andet lands ind- og udrejseregler.
Det er landets myndigheder, som fastlægger ind- og udrejsereglerne, hvorfor vi altid kan henvise til det enkelte lands ambassade eller udenrigsministeriets hjemmeside.

Det anbefales derfor, at du kontakter det pågældende lands myndigheder forud for din rejse for bl.a. at sikre, at dit pas er gyldigt, og at du opfylder evt. visumkrav, hvis du er i tvivl. Kilde: http://um.dk/da/

Man skal altid medbringe sit pas når man rejser til et andet land – også inden for Europa.

Særligt i forbindelse med flyrejser, er det vigtigt at oplyste navne stemmer overens med fakta i passet.

Til SNG og Baltikum kræves endvidere visum.
De rejsende retter henvendelse til de respektive landes ambassader. Uanset hvor rejsen går hen, kan der være specielle regler for andre nationaliteter samt deltagere med brune fremmedpas eller blå konventionspas.

Ret derfor straks henvendelse til deltagerens hjemlands ambassade og drag omsorg for:
– Gyldigt pas. Der gøres opmærksom på, at der i visse lande kræves, at passet skal være gyldigt i op til 6 måneder efter udrejsen af landet.
– At ansøge om visum til det land rejsen går til, samt transitvisum til det/de lande der gennemrejses.
– Anmodes JELLING REJSER om at foretage disse viseringer, beregnes et gebyr på kr. 250,- pr. visum/pr. person udover de respektive landes visumafgifter.

15. REKLAMATION

Eventuelle reklamationer skal straks gøres gældende på stedet helst skriftligt, overfor JELLING REJSER eller dennes repræsentant på destinationen – det være sig hotel, guide, chauffør, togkontrollør, kaptajn og/eller rejseleder, hvis en sådan medfølger.
Evt. erstatningskrav, der fremsættes under henvisning til fejl eller mangler forvoldt af JELLING REJSER, skal af gruppelederen fremsættes senest 14 dage efter hjemkomsten.

Nærværende rejsebetingelser er i videst muligt omfang tilpasset loven om pakkerejser af 30. juni 1993, hvorpå Danmarks Rejsebureauforenings regler hviler.

JELLING REJSER ApS er registreret i Rejsegarantifonden under reg.nr. 3270.

OBS! Det gule sundhedskort duer ikke længere som rejsesygesikring uden for Danmark, Færøerne og Grønland. Hvis uheldet er ude på rejser i EU, Norge, Island, Liechtenstein (EØS) og Schweiz, skal du i stedet bruge det blå EU-sygesikringskort. Vær opmærksom på, at du er dækket forskelligt afhængigt af, hvor du rejser hen. Hvis du helt vil undgå egenbetaling, bør du tegne en rejseforsikring hos dit forsikringsselskab.
Læs mere om de enkelte landes vilkår på www.huskdetblaa.dk.
Vær opmærksom på at det blå EU-sygesikringskort bl.a. ikke længere giver 24 timers dansk lægevagt, det er dit eget ansvar at finde ud af om et hospital/sygehus er offentligt eller privat, transport, læge, medicin, tandlæge og hospital er egenbetaling, begrænset service på offentlige hospitaler mv.

(+45) 75 87 23 44
info@jellingrejser.dk