Kontakt

Kontakt os i dag

Jelling Rejser ApS
Flegborg 6, 2.sal, 7100 Vejle – DK-7100 Vejle

(+45) 75 87 23 44
info@jellingrejser.dk

CVR nr.: 41147121

Skriv til os

FAQ

Mangler Du/I svar?

Tjek nogle af de mest hyppige spørgsmål eller skriv til os.

Hvilket ansvar har jeg som rejsende?

Gruppelederen og de rejsende har selv ansvaret for at kontrollere, at tilsendte rejsedokumenter er i overensstemmelse med det bestilte.

Det påhviler de rejsende at møde frem til aftalt tid og sted, samt at være i besiddelse af de fornødne rejsedokumenter – alle rejsedokumenter skal medbringes på rejsen.

For sen fremmøde eller manglende billetter, pas, visum/transitvisum ved afrejsen eller under rejsen giver ikke ret til refundering.

Det påhviler de rejsende selv at holde øje med bagagen. Glemt bagage erstattes ikke.
Findes evt. efterlyste/glemte sager og bagage hos transportselskab eller JELLING REJSER, sendes tingene til kunden pr. efterkrav og evt. mod ekspeditionsgebyr.

Enhver rejsende har pligt til at rette sig efter anvisninger fra JELLING REJSER, evt. rejseledere, transportfirmaets personale samt efter regler og anvisninger som er gældende på indkvarterings- og/eller besøgsstederne.

ENHVER REJSEDELTAGER ER FORPLIGTET TIL

at afholde alle omkostninger forvoldt på hoteller, transportmidler mm. i forhold til genanskaffelsesprisen.
at optræde således at medrejsende ikke føler sig generet.
at overholde de på stedet gældende hus- og ordensregler.

Tilsidesættes disse ansvarsforpligtelser, forbeholder JELLING REJSER sig ret til at udelukke den eller de pågældende fra fortsat deltagelse i rejsen.

JELLING REJSER er i så fald ikke forpligtet til at refundere den eller de rejsende hele eller dele af rejsens pris. Må rejsedeltageren/-ne foretage hjemrejse for egen bekostning medfører dette ikke erstatningspligt for JELLING REJSER.

I forhold til betaling

Depositum skal være JELLING REJSER i hænde senest 8 dage efter bestillingen er afgivet. Finder indbetaling sted pr. giro, bank eller check, oplys da venligst det sags/fakturanummer som står øverst på rejsebeviset.

Depositum udgør min. kr. 750,- pr. person. Ved flyrejser min. kr. 1.500,- pr. person. Er deltagerprisen over kr. 4.000,- udgør depositum min. kr. 1.500,-. Ved større specialarrangementer, hvor der betales depositum til 3. part, kan yderligere depositum opkræves. Herom oplyses i hvert enkelt tilfælde.

Der kan i særlige tilfælde træffes aftale om en forlængelse af depositumsfristen.

Ønskes sygdomsafbestillingsforsikring skal præmien betales samtidig med depositum for at træde i kraft. Præmien udgør 6 % af rejsens pris.

Restbetalingen (grundprogram og bestilte tillægsydelser, samt evt. forsikring) skal være JELLING REJSER i hænde senest 45 dage inden afrejsen – normalt vil restbetalingsfakturaen fratrukket depositum tilgå gruppen min. 40 til 60 dage inden afrejsen eller sammen med depositumsfakturaen.

Ligge- og sovevognspladser, teater-, opera-, koncert- og sportsbilletter betaler JELLING REJSER ved bestillingen. Hjemtagne billetter kan derfor ikke påregnes refunderet ved senere afbestilling. Det samme gør sig gældende ved bestillingen af studie- og fagbesøg eller tilsvarende tillægsydelser.

Såfremt der efter indbetalingen af restbeløbet sker ændringer i det økonomiske mellemværende, fremgår dette af en evt. slutfaktura. Beløb i JELLING REJSER favør skal altid indbetales inden afrejsen. Er der indbetalt for meget, vil det overskydende beløb ligeledes blive refunderet inden afrejsen.

Pas og visum

Det er den rejsenes eget ansvar at sikre, at den rejsende overholder og opfylder et andet lands ind- og udrejseregler. Det er landets myndigheder, som fastlægger ind- og udrejsereglerne, hvorfor vi altid kan henvise til det enkelte lands ambassade eller udenrigsministeriets hjemmeside.

Det anbefales derfor, at du kontakter det pågældende lands myndigheder forud for din rejse for bl.a. at sikre, at dit pas er gyldigt, og at du opfylder evt. visumkrav, hvis du er i tvivl. Kilde: http://um.dk/da/

Man skal altid medbringe sit pas når man rejser til et andet land – også inden for Europa.

Særligt i forbindelse med flyrejser, er det vigtigt at oplyste navne stemmer overens med fakta i passet.

Til SNG og Baltikum kræves endvidere visum.
De rejsende retter henvendelse til de respektive landes ambassader. Uanset hvor rejsen går hen, kan der være specielle regler for andre nationaliteter samt deltagere med brune fremmedpas eller blå konventionspas.

Ret derfor straks henvendelse til deltagerens hjemlands ambassade og drag omsorg for:

– Gyldigt pas. Der gøres opmærksom på, at der i visse lande kræves, at passet skal være gyldigt i op til 6 måneder efter udrejsen af landet.
– At ansøge om visum til det land rejsen går til, samt transitvisum til det/de lande der gennemrejses.
– Anmodes JELLING REJSER om at foretage disse viseringer, beregnes et gebyr på kr. 250,- pr. visum/pr. person udover de respektive landes visumafgifter.

Hvem er vi?

Mette Marie L. Andersen

Mette Marie L. Andersen

Indehaver
Kasper T. Andersen

Kasper T. Andersen

Rejsekonsulent og indehaver af Jelling Jagtrejser
(+45) 75 87 23 44
info@jellingrejser.dk